Kebba Sonko

Kebba Sonko

Jag är född i Gambia och är bosatt i Stockholm. Ända sedan barndomen har jag varit intresserad av att höra berättelser, dansa och spela trummor. Det var därför naturligt för mig att arbeta med västafrikansk kultur, och det är vad jag har sysslat med sedan jag kom till Sverige 1977.

Jag är musiker, skriver och berättar sagor och är lärare i afrikansk dans och i afrikanskt trumspel både för barn och vuxna. Dessutom uppträder jag med dans och trumspel i olika sammanhang.

Målsättningen med mitt arbete

Min strävan är att sprida västafrikansk kultur, att minska rasmotsättningar och att få människor att känna glädjen i afrikansk musik och dans samt i afrikanska berättelser.

Kebba in forest