Kebba Sonko

Teckningar

Några av teckningarna som barnen ritat.