Kebba Sonko

Böcker

Sagoberättarens barn

Mitt i min hemby Pakalinding i Gambia har vi samlats runt brasan för att höra den gamla kvinnan Dada's berättelser. Hon berättar inlevelsefullt med dramatiska rörelser och alla stämmer in när hon börjar sjunga.

Läs mer om Sagoberättarens barn
på Sveriges Radio P3 (från 1999)

Sagoberättarens barn

Sagor på Svenska och Mandinka

Sagor och sagoberättande har varit och kommer att förbli människans första lärande om livet. Sagor ger språkkunskap, vilket är det viktigaste kommunikationsverktyget. Människan får förståelse för sin totala existens och om naturen som hon är mycket beroende av. Därigenom får hon respekt för andra, nyfikenhet, tolerans och förståelse för det okända.

Sagor

Dikter på mina villkor

Vi upplever saker och ting på olika sätt i tid och rum, och därför är det tankeväckande att ta del av vad andra skriver för att förstå våra mänskliga likheter och olikheter. Mitt bidrag är att berätta sagor och skriva ner mina reflektioner om politik, religion, miljö och orättvisor.

Dikter på mina villkor

Djungelpojkens berättelser

"Djungelpojkens berättelser" är en uppföljare till "Sagoberättarens barn" som var den första boken, en bok som med sin humor, visdom och underfundighet är typisk för Gambia. Djungelpojkens berättelser är mer filosofiska. Pojken funderar och fantiserar om saker och ting och har sin egen livsfilosofi.

Jag har fått inspiration till berättelserna av att lyssna till och prata med äldre personer i Gambia om deras kultur, t ex berättande, lekar, jordbruk, matlagning, brottning, jakt, trumspel, sång och dans. Det har alltid funnits något att lära sig om hur en god saga ska berättas och hur en dikt ska läsas, men de sagor som jag hörde som barn och som jag skrev om i Sagoberättarens barn, har jag skrivit på mitt sätt och inte precis som jag hörde dem.

Djungelpojkens berättelser

La sukuwoolu (poems)

Sukuwoo kummayaata baake le moo kano to. Sukuwoo ka kano le dinkandi, kä a ono fanundi anin ka a kumpamayandi. A ka kan moyila nin lonna la lonndoo nin kanmoyoo yiriwandi le, adun i la wo yiriwaa ka ke moolu ye nafaa kuubaa le ti.

La sukuwoolu

Berättarfloden

Gambiafloden är en berättarflod. Den är full av berättelser liksom den är full av olika fiskar och skaldjur.

Ända sedan jag var en liten pojke har jag varje dag fiskat i Gambiafloden

Varje fisk och varje skaldjur jag fångar blir till en berättelse eller en dikt för mig. Vem som helst kan fiska i floden och få hur mycket fisk och skaldjur som helst. Men alla hör inte berättelserna. Att berätta och att skriva om saker och ting är ett sätt för mig att vara och att leva.

Berättarfloden

Apan och pepparn

Sagor på Svenska och Mandika

Sagor och sagoberättande har varit och kommer att förbli människans första lärande om livet. Sagor ger språkkunskap, vilket är det viktigaste kommunikationsverktyget. Människa får förståelse för sin totala existens och om naturen som hon är beroende av. Därigenom får hon respekt för andra, nyfikenhet, tolerans och förståelse för det okända.

Apan och pepparn

Kantarilaa

Dikter

Dikter på Mandinka och Nko-skrift.

Kantarilaa